NAKLİYAT ABONMAN SİGORTASI

Biliyoruz ki ticaretin en önemli süreçlerinden biri de üretilen malın gerekli yere naklidir. Nakil sırasında malın başına gelebilecek her türlü hasar işletmecinin ciddi miktarda zarara uğramasına sebep olacaktır. Oluşabilecek bu zarardan en az şekilde etkilenmek adına Nakliyat Sigortaları yapılmaktadır. Gürsel Alişan Sigorta olarak, sigorta maliyetinizi ve olası hasar riskinizi minimize etmek adına yılda 5 defadan fazla yaptığınız sevkiyatlar için Nakliyat Abonman Sigortası yaparak, işletme sahiplerini olası hasarlardan en az maliyet ile kurtulmalarını sağlıyoruz.