YURTİÇİ KREDİ SİGORTASI

Yurtiçinde mal satışı yapan firmaların vadeli satışlarında alacaklarını teminat altına alan bu poliçe ile, bir yıl içinde belirlenen kredi limitleri dahilinde teminat verilen ülkelerdeki alıcılara yapılacak 150 güne kadar vadeli mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan alacaklar teminat altına alınmaktadır.